Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

Projekt "Tillsammans"

Projektet Korpen i Småland - TILLSAMMANS fortskrider. Vi har sexföreningar som deltar utifrån sina förutsättningar. Under hösten kommer projektledaren att följa upp arbetet med alla ordföranden i föreningen. Vi erbjuder även en utbildning som heter NY i Korpen den 9 oktober i Växjö. Vi stöder de föreningar som har anställt personal och vi anordnar ett nätverksmöte för dem den 18 oktober. Mötesplats Småland is also an arrangement for creating networks between associations. Målen i projektet är;

- Öka antalet medlemmar i föreningen

- Rapportera fler lärgruppstimmar

- Utse föreningskommunikatör och ledarskapare som stöd för utveckling

- Föryngring och rekryteringsprocessen blir en naturlig del av verksamheten

- Förbättra föreningarnas ekonomiska förutsättningar

- Skapa nätverk mellan föreningar

- Utveckla samverkan mellan föreningar och Smålands SDF

 

 

Projekt "Ledarskap med mångfald" 

 

The aim of the project is to strengthen the work of diversity and inclusion at our associations in Korpen Småland, thereby contributing both to inclusion in society as well as to Swedish sport's development trip 2025. Now the focus is on continuing with the recruitment of new young leaders with diversity, där vi kan fylla ett behov av ledarbrist inom våra föreningar i Korpen. Unga ledare is needed to attract new and maintain young members within the associations. 

 - Rekrytera 40% tjejer som ledare

- Rekrytera 30% nyanlända som ledare

 - Rekrytera 4 -12 nya ledare i varje stad

- Starta 1-3 nya aktiviteter i varje stad

- Anordna 1-2 arrangemang i varje stad

- Skapa rutiner för ledarrekrytering

 

Vi startar under vårterminen 2018, vid intresse kontakta distriktskonsulent Åsa Andersson 

asa.andersson@korpensmaland.se 0470-125 60